ომი

დაამარცხეთ მოწინააღმდეგე, დააგროვეთ ქულები და გაანვითარეთ ჯარიახალი თამაშები