ფერმა

ფერმა - მოიყვანეთ მოსავალი, ააშენეთ საწყობი, ქარხნები ფაბრიკები და ა.შ.ახალი თამაშები