კონვეერი

მოათავსეთ კოლოფები შესაბამისი ფერის უჯრებშიახალი თამაშები