სუდოკუ flash თამაში

სუდოკუ - ჩაწერეთ ციფრები უჯრებში ისე, რომ ჰორიზონტალულად, ვერტიკალურად და 9 უჯრიან სექტორში ციფრი არ უნდა მეoრდებოდეს.



ახალი თამაშები