ტაქსი

ტაქსი - აიყვანეთ კლიენტები, მიიყვანეთ დანიშნულების ადგილას (მაღლა მარცხენა კუთხეში ისარი მიგანიშნებთ), გამოიმუშავეთ ფული, განაახლეთ თქვენი ტაქსი.ახალი თამაშები